Oppføringer av vebjorn

Stildansen i Symra

Symra har hatt ei aktiv stildansgruppe sidan 2000. Dei fleste som deltar der er medlemer i Symra, men det er òg ein del andre. Det er øving ca 2 fredagar i månaden pluss eit par søndagar for halvåret. Fredagsøvingar (stundom torsdag) Planlagt stildansaktivitet i Symra våren 2019 Fredag 11. jan Stildansøving kl 18.30 – 21.30 […]

Kontakt

Leiaren i Symra er Erik Haugros. Telefonnr: 91523192 Adresse: Tussetunet 8, 1476 Rasta E-post: erik.haugros@gmail.com Symra si gruppe på Facebook. Symra si gamle heimeside. Symra held til i Bygdelagshuset i Nordahl Brunsgt 22, inntil det gamle Rikshospitalet og Blitzhuset. Her er alle øvingar og kurs., sjå kart. (Trykk på kartet så blir det større.)   […]

Symra, Erik Haugros:
tlf 91523192

Org. nr.: 994 416 782

Symra adresse: Nordahl Brunsgt. 22, 0165 Oslo

E-post, leiar Erik: erik.haugros@gmail.com

Symra øvingar:
onsdagar kl 19.30-22.o0