Startsida for folkedanslaget/leikarringen «Symra» i Oslo

I desse koronatider legg vi opp til turar og besøk på kjente stader i Oslo og omegn.

Symra er ein leikarring eller folkedanslag. Laget held til i Bygdelagshuset, Nordahl Brunsgt 22 i Oslo.
Symra er eit lokallag i Bygdelagssamskipnaden i Oslo og i Noregs Ungdomslag.

Laget arbeider med alle typer norsk folkedans:
Gamaldans, turdans, songdans, bygdedans og stildans/balldans/historisk dans.

Dei faste øvingane i leikarringen er kvar onsdag kl 19.30 – 22.00 i Storsalen.
Nokre gonger kallar vi øvingane «kaffikveld» – då er det ekstra mange kaker og ofte program i tillegg til dansen. Kulturkvelden om Per Bolstad i ord og toner, blir onsdag 28. oktober.
Laget held regelmessig kurs for nye folkedansarar i ulike typer dans, til dømes grunnkurs i gamaldans og Rørospols.
Øvingane i stildans er på fredagar og nokre søndagar.
Stundom arrangerer laget også andre aktivitetar som fjelltur, tur til utlandet, teaterkveldar, leikfestar etc.

Neste kurs kjem til hausten med start onsdag 2. sep. (sjå meir under  Det som skjer  og undergruppa  Kva skjer).

«Symradern» er toradergruppa i Symra. Trioen  «Att og fram»  spelar på grunnkursa.

Du finn meir om dei ulike aktivitetane ved å trykke på menyknappane oppe til høgre.
«Terminliste» og «Kalender» gir god oversikt.

Nedanfor finn du òg meir informasjon om laget:

Symra si gamle heimeside.
Symra si gruppe på Facebook.
Kursannonser på «Kursagenten».

Oversikt over alt som skjer innan folkedans og folkemusikk i Noreg og Norden finn du her på Folkedans.com.

(NB: For å finne eldre innlegg på denne heimesida kan du trykke på «lupa» lengst til høgre øvst på sidene.)www.hitwebcounter.com

Navigering/Meny

Du navigerer på heimesida ved menyen øvst til høgre på kvar side.

Forklaring av Meny:
«Startside» = Denne sida
«Kontakt» = Kontaktinformasjon om Symra
«Det som skjer»
a) «Kva skjer?» = Info om ting som skjer i tida framover
b) «Terminliste» = Kronologisk liste over alle øvingar, festar etc
c) «Kalender» = Kalender over alt som skjer i Symra og i BLS
«Aktivitetar»
a) «Øvingar» = Info om øvingar og kaffikveldar/kulturkveldar
b) «Kurs» = Info om ulike kurs i dans og toraderspel
c) «Stildans» = Info om «stildans»/»balldans» i Symra
d) «Musikk» = Om musikken i Symra
«Nyttig»
a) «Referat» = Referat frå ulike hendingar i Symra
b) «Historia» = Litt om historia til Symra
c) «Dansevideoar» = Aktuelle dansevideoar
d) «Rettleiing» =  omtale /rettleiing i dansar
e)  Den gamle heimesida
f) Heimesida til BLS
«Lupe» = Søking på heile denne heimesida

Symra, Erik Haugros:
tlf 91523192

Org. nr.: 994 416 782

Symra adresse: Nordahl Brunsgt. 22, 0165 Oslo

E-post, leiar Erik: erik.haugros@gmail.com

Symra øvingar:
onsdagar kl 19.30-22.o0