Kurs i Symra

Symra arrangerer regelmessig kurs av ulike slag, både nybyrjarkurs og kurs for vidarekomne.
– Kurs i gamaldans/folkedans
– Kurs i bygdedans – Rørospols, Springar frå Sunnmøre osb
– Kurs i stildans/balldansar
– Kurs i toraderspel

Andre halvår 2019 tilbyr Symra følgjande kurs:
Nybyrjarkurs  –  Grunnkurs 2.9. 2019 – 23.9.2020. Første kursdag ons 2. sep  2020 kl 18.00. Kurs i folkedans 7.10 – 4.11.2020. Sjå meir  under Det som skjer og undergruppa Kva skjer.  
Siste kurset
startar 11. nov 2019. Tre kursdagar og ein praksiskveld.

Kurs i toraderspel – Plan sendast deltakarane. Tre nivå: Nybyrjar, Trinn 1 og Trinn 2.

Ta kontakt med leiaren Erik Haugros for påmelding/opplysningar om kursa (trykk på menyvalet «Kontakt» oppe til høgre).
Det går også bra å møte fram utan påmelding. Par og single er like velkomne! Ta med gode dansesko.

Kursa blir også annonsert på «Kursagenten».

Frå eit kurs i Symra for lenge sidan.

Kursa i toraderspel er svært polulære, og har flinke instruktørar. Av og til spelar kurs-deltakarane på Kaffikveldar i Symra eller på Folkedanskveldar. Denne gruppa av toraderspelemenn blir kalla «Symrader’n»

Symra, Erik Haugros:
tlf 91523192

Org. nr.: 994 416 782

Symra adresse: Nordahl Brunsgt. 22, 0165 Oslo

E-post, leiar Erik: erik.haugros@gmail.com

Symra øvingar:
onsdagar kl 19.30-22.o0