Omtale/rettleiing av mange dansar

Songdans
På www.folkedans.com ligg det mange omtaler/rettleingar av songdansar. Mellom anna alle dansane i Vebjørns kvite hefte, og mange av dansane i vanlege rettleiingsbøker. Rettleiingane er kortare enn dei i rettleiingsbøkene, og er skrivne av Vebjørn. Teksten er også teken med.
Lekkje: http://folkedans.com/danserettleiing/rettleiing1.htm#Songdans

Turdans
På www.folkedans.com ligg det mange omtaler/rettleingar av turdansar. Her finn du dei to dansane i Vebjørns kvite hefte, og mange av dansane i vanlege rettleiingsbøker. Rettleiingane er kortare enn dei i rettleiingsbøkene, og er skrivne av Vebjørn.

Lekkje: http://folkedans.com/danserettleiing/rettleiing1.htm#Turdans

Stildans/Balldans
Med «stildansar» eller «balldansar» meiner vi slike dansar som er normalt i bruk på såkalla «stildansball», som har vore vanleg dei siste 20-30 åra. Mange av dansane er dei same som turdansar som finst i dei norske rettleiingsbøkene. Ein stor del av dansane er frå 1800-talet, ein del eldre. Ein del av dansane er «direkte import» frå England – spesielt dei såkalla Playford-dansane. Dei aller fleste dansane er gruppedansar, oftast på rekkje eller i kvadrilje, men mellom stildansane finn vi også ein del pardansar.

På www.folkedans.com er det omtale/rettleiing av svært mange av dei stildansane som vert brukt. Rettleiingane er nokså kortfatta, og er skrivne av Vebjørn.
Lekkje: http://folkedans.com/danserettleiing/rettleiing1.htm#Stildans

Smålenenes historiske stildansgruppe, her er rettleiing til mange vanlege stildansar.

Sandarringen: Omtale av mange vanlege stildansar

Symra, Erik Haugros:
tlf 91523192

Org. nr.: 994 416 782

Symra adresse: Nordahl Brunsgt. 22, 0165 Oslo

E-post, leiar Erik: erik.haugros@gmail.com

Symra øvingar:
onsdagar kl 19.30-22.o0