Øvingar i Symra

Vanlege øvingar
Symra har vanlege øvingar kvar onsdag i Storsalen Nordahl Brunsgt 22 kl 19.30 – 22.00. Då dansar vi ulike typer folkedans, mest turdans og songdans, men også bygdedans (t.d. rørospols og springar) og gamaldans. Det er levande musikk, normalt både fele og trekkspel. Ein instruktør fortel korleis dansane skal utførast, dersom vi er i tvil om det.
Nesten alle dansane som Symra bruker er omtala (rettleiing) på nettet (sjå under menyvalget «Nyttig»). Der er også omtale av dei dansane som er utvikla i Symra (Vebjørns kvite hefte). Dei dansane finn du òg som videoar (sjå under menyvalget «Nyttig»).
Ringen set kvart år opp eit «Kjerneprogram» med dei dansane det skal leggast ekstra vekt på, men mange andre dansar vil også bli brukt gjennom året.

Kaffikveldar/Kulturkveldar
2-3 gonger for halvåret er det kaffikveld/kulturkveld istaden for vanleg øving. Då startar kvelden med kaffi/te og kaker og gjerne med eit fint programinnslag. Seinare på kvelden er det variert dans.

Litt info om norsk folkedans
Her finn du info om ulike typer norsk folkedans.

NB: Trykk på menyknappen «Terminliste» eller «Kalender» for å få oversikt over alle aktuelle øvingar framover.

Liste over Kaffikokarar står i bladet «Symra» som kjem ut eit par gonger for halvåret.

Ein øvingskveld i Symra, her er det rekkjedans, ein type av turdansane.

Det er alltid levande musikk på øvingar og kurs i Symra. Her er dei faste «spelemennene» på øvingar og kaffikveldar – Solvor på fele/hardingfele og Terje på trekkspel. Stundom er det endå fleire som spelar.

Symra, Erik Haugros:
tlf 91523192

Org. nr.: 994 416 782

Symra adresse: Nordahl Brunsgt. 22, 0165 Oslo

E-post, leiar Erik: erik.haugros@gmail.com

Symra øvingar:
onsdagar kl 19.30-22.o0