Årsmøtet i Symra 2016

,
Årsmøtet vart avvikla på normal måte 10. februar 2016. Det var ca 30 frammøtte - også det nokså normalt. Årsmelding, rekneskap, planar og budsjett vart vedtekne utan særleg endringar. Det vart gjort greie for planar for haustturen,…

KAFFEKVELD

Onsdag 30. mars kl 19.00 i Storsalen. Evald Fredholm underholder med sang, trekkspill og gitar: Viser med varme - viser med harme. Kaffe Dans Toraderkurset spiller gammeldans og Solvor og Terje turdans. Inngang kr. 50 Arr: Symra

FOLKEDANS, GAMMALDANS, BYGDEDANS OG TURDANS

,
Grunnkurs og repetisjonskurs starter onsdag 10. feb kl 18.00 - 19.25 i Storsalen, Nordahl Brunsgt. 22. Påmelding/ info 91523192. Seks onsdager. Vi repeterer Rørospols, danser vals og reinlender, svetter litt med polka og masurka, får grunnleggende…

OPPFØLGINGSKURS STILDANS/ HISTORISK DANS

Kursrekka går over seks torsdager 19.00 - 21.45. Første gang 18. feb. Info: 91523192. Instruktører er Live Callin og Oddvar Kværnhaug.

Øving/Terminliste for 2016

Alle er velkomne på øvingar og tilstellingar. Meir info om programmet: Trykk på menyknappane. Vanlege øvingar og stildansøvingar er i Storsalen. Minikurs i Halli. Onsdag     6. jan          Kaffikveld                             …

Kontakt skjema

[formidable id="7" title="1" description="1"]

Kurs

,
Symra arrangerer regelmessig kurs av ulike slag, både nybyrjarkurs og kurs for vidarekomne. - Kurs i gamaldans/folkedans - Kurs i bygdedans - Kurs i stildans/balldansar - Kurs i toraderspel Første halvår 2019 tilbyr Symra følgjande…

Kaffikveld 21. oktober 2015

Onsdag 21. oktober 2015 er det kaffikveld med songdans som motto. I år er det 30 år sidan Songdansboka kom ut. Vi får sjå eit par spennande filmar med songdans og det blir både songdans og musikkdans etter programmet. Storsalen i Nordahl…

Kurs i gamaldans/folkedans

I Storsalen Nordahl Brunsgt 22, kl 18.00-19.30. Første gong onsdag 10. februar og i alt 6 gonger. Pris kr 300 for heile kurset.

Kontakt

Leiaren i Symra er Erik Haugros. Telefonnr: 91523192 Adresse: Tussetunet 8, 1476 Rasta E-post: erik.haugros@gmail.com Symra si gruppe på Facebook. Symra si gamle heimeside. Symra held til i Bygdelagshuset i Nordahl Brunsgt 22, inntil…

Symra, Erik Haugros:
tlf 91523192

Org. nr.: 994 416 782

Symra adresse: Nordahl Brunsgt. 22, 0165 Oslo

E-post, leiar Erik: erik.haugros@gmail.com

Symra øvingar:
onsdagar kl 19.30-22.o0