Songdansboka på nettet.

,
Mange liker å lese bøker på nettet. Nasjonalbiblioteket har digitalisert blåboka. Kanskje dette er en måte å repetere songtekstene på? Blåboka var for noen år siden helt utsolgt. Symra fikk tak i en del av de siste eksemplarene, og…

Junikveld

, , ,
Vi sitter i slørblå junikveld og svaler oss på trammen. Og alt vi ser på har dobbelt liv, fordi vi sanser det sammen. Se Skogsjøen ligger og skinner rødt av sunkne solefallsriker. Og blankt som en ting av gammelt sølv…

Jubileumsball 12. okt 2019

, , , ,
Invitasjon til 20-års Jubileumsball på Klækken Hotell på Ringerike lørdag 12. oktober 2019, kl 17.30 – 24.00. Det blir levende musikk. Live Callin er ballmester. Vi har lagt opp til en ballhelg tilsvarende den vi hadde for 5 år…

RØROSPOLS

, , , ,
Neste Rørospolskurs starter onsdag 13. nov kl 18.00 - 19.25 i Storsalen. Kurset går over tre kvelder, og i  tillegg blir det en praksiskveld. Dette polskurset, som Symra har hatt to ganger i året, er uvanlig godt besøkt. Info 91523192. VELKOMMEN…

Kursattest til Symra fra en deltaker.

, , , ,
Tusen , tusen takk for fine kursdager ! Takk for profesjonell , pedagogisk læring , trivelig atmosfære og optimisme . Dette blir starten på en ny danse epoke . Dessverre får jeg ikke med meg fellesdansen, men dukker motivert opp senere…

Miniball

Miniball for Stildansen i Symra på Nygaardsstua Mogreina Lørdag 1. desember 2018, kl 18.00 – ca 23.00 Vi starter festen med gryterett, drikke og dessert Kaffe og kaker senere på kvelden * Live leder dansen Solvor m/fl. spiller, og det…

Bladet "SYMRA"

, , , ,
No er Nr. 4 2018 klar for utdeling. Dette bladet får alle medlemmer, lag og ringer i BLS, nasjonalbiblioteket og noen til. I dette nummeret er det i lederartikkelen tatt opp reiser og fellesaktiviteter i 2019. Det er ellers referater fra Nordlek…

Symra, Erik Haugros:
tlf 91523192

Org. nr.: 994 416 782

Symra adresse: Nordahl Brunsgt. 22, 0165 Oslo

E-post, leiar Erik: erik.haugros@gmail.com

Symra øvingar:
onsdagar kl 19.30-22.o0