Knut Trøen døde tirsdag 19.des.

Knut var spelemann for ringer og lag i Oslo mens han bodde i byen. Han spilte på folkedanskvelder og mange fester sammen med gruppa si. Han spilte for alle leikarringene i Oslo og omland, for noen mye og for andre en eller annen gang. Knut fikk Kongens fortjenstmedalje i sølv for sitt arbeide som spelemann på julefesten i Symra i 2009.

Bygdelagssamskipnaden har bilder av Knut både i kafeen og i Storsalen.

Vebjørn Bakken vil si noen minneord om Knut før programmet tar til onsdag 10. jan kl 19.00.

Symra, Erik Haugros:
tlf 91523192

Org. nr.: 994 416 782

Symra adresse: Nordahl Brunsgt. 22, 0165 Oslo

E-post, leiar Erik: erik.haugros@gmail.com

Symra øvingar:
onsdagar kl 19.30-22.o0