Toraderkurs og Symradern høsten 2018 i Oslo
Denne høsten fortsetter Symra med kurs i toraderspilling. Uten særlig reklamering så er kurset fulltegnet. På Trinn 1 er det pr. i dag ni spillere. Noen har heller ikke spill, men her har Symra fått et spill som vi låner ut. To andre personer låner også ut spill. Flott! Dette hjelper nybegynnerne godt i vei!
Symradern er gruppen som organiseres som Trinn 2, og her er alle med videre. Disse har spilt i flere år nå, og de er vel den største toradergruppa i Oslo i dag. Symradern har også påtatt seg spilleoppdrag på folkedanskvelden 25.11.2018 og på hjem. Symradern vil  spille runddans på åpningskvelden i Symra onsdag 29. aug.
Øvingene og kurset er i Bygdelagshuset i Nordahl Brunsgt. 22

Symra, Erik Haugros:
tlf 91523192

Org. nr.: 994 416 782

Symra adresse: Nordahl Brunsgt. 22, 0165 Oslo

E-post, leiar Erik: erik.haugros@gmail.com

Symra øvingar:
onsdagar kl 19.30-22.o0