Historia til Symra før 2011 er grundig skildra i dei to jubileumsbøkene. Her vil kome ein del referat og bilete frå seinare tilskipingar i laget.

Framsyning Lambertseter okt 2015

Fredag 23. oktober, på FN-dagen, hadde Symra framsyning på Lambertseter eldreheim. Det var stor fest der denne dagen, og fleire andre frå fjerne land bidrog til underhaldninga. På grunn av trong plass var laut vi danse to gonger, men det…

Seminar og leikfest på Klækken okt 2015

Helga 8-10 oktober 2015 hadde Symra eit vellukka seminar med leikfest på Klækken hotell. Seminaret starta med lunsj på fredag. Laurdagskvelden var det leikfest. Det var vel 40 som deltok frå fredag og det var drygt 70 på leikfesten laurdag.…

Haustturen til Strømstad og Koster 2015

Haustturen 2015 gjekk ikkje til fjells, men derimot til vestkysten av Sverige, med overnatting i Strømstad og turar til Kosterøyane. Veret var det aller beste, hotellet i Strømstad var fint med god mat og turane i den fine naturen i skjergarden…

Kaffikveld om songdansen oktober 2015

Kaffikvelden i Symra 21. oktober var via songdans og Songdansboka. Det vart ein fin kvled med over 70 til stades. Vi fekk sjå ein stumfilm frå 1906 og ein video frå lanseringa av songdansboka i 1985. Tre av dei som var i salen var til…

Kaffikveld om Hulda Garborg juni 2012

Det var mykje folk til stades i Storsalen 6. juni då Symra hadde avslutning og Arnhild Skre kåserte svært interessant om Hulda Garborg. Det var også utlodning og mykje god mat/kaffi. Både Arnhild og fleire andre fekk takk og blomar av leiaren…

Kaffikveld om Klara Semb 2014

Onsdag 22. oktober 2014 var det stor Klara Semb-kveld i Symra. Kvelden var open for alle, og det kom ca 120, mange frå andre lag som BUL, Oslo songdanslag, Sogn og Fjordaneringen og Hordaringen. Kvelden som varde i 3 timar vart svært vellukka.…

Fjelltur til Dolemittane 2012

Her er nokre bilete frå fjellturen Symra hadde i Dolemittane, Val Gardena, 9 - 16 september 2012. Eystein Grimstad var reiseleiar og hadde lagt opp ein svært fin tur. Det var i alt 33 deltakarar. Veret var heilt fint, det regna/snøa litt…

Symra, Erik Haugros:
tlf 91523192

Org. nr.: 994 416 782

Symra adresse: Nordahl Brunsgt. 22, 0165 Oslo

E-post, leiar Erik: erik.haugros@gmail.com

Symra øvingar:
onsdagar kl 19.30-22.o0