Historia til Symra før 2011 er grundig skildra i dei to jubileumsbøkene. Her vil kome ein del referat og bilete frå seinare tilskipingar i laget.

Fint Miniball i Symra 3/12 2016

,
Det var ca 40 som deltok på miniballet i Symra første helga i desember 2016 på Kristenstua Mogreina. Alt var stelt fint i stand, maten smakte godt, både middagen og dei mange heimebaka kakene, og dansaen vart fint leia av Live og Oddvar.…

Fin kulturkveld i Symra med Nordmaka-viser

, , ,
Det var kring 80 som møtte fram på kulturkvelden/kaffikvelden i Symra 19. oktober 2016. Kvelden starta med at Erik H. orienterte litt om det som skal skje i Symra framover og så spela toradergruppa Nordmarksgaloppen. Så var det trubaduren…

Fin avslutning våren 2016

,
Igjen hadde vi ein fin kaffikveld eller kulturkveld som avslutning på vårhalvåret i Symra, 8. juni 2016. Og mange fann vegen til Storsalen. Vi starta kl 19.00 med to kulturinnslag. Først kom Hans-Hinrich Thedens frå Nasjonalbiblioteket…

Fin pinsefeiring i Oslo 2016

Viljan og Symra hadde ei fin pinse-feiring i Oslo i 2016. Og i etterkant hadde dei to laga ein hyggjeleg 17. mai i fint vårver. Pinse-feiringa vart lagt til hotellet Klækken med fine samlingar med dans og hygge om kveldane og fine turar i…

To fine framsyningar på Bogstad i juni

,
Den 6. og 7. juni 2016 hadde laget to dagar på rad framsyning for eldre i eit telt på Bogstad gård. Veret var strålande begge dagane. Det var Byråden i Oslo for eldre og Seniorsaka som stod bak. Vi var 6 par. Første dagen spela Per Klev…

Vellukka kaffikveld 30. april 2016

Det var mange som møtte fram på kaffikvelden i Symra etter påske då Evald Fredholm underheldt med viser og spel på gitar og trekkspel. Og folk vart ikkje skuffa - det vart ei svært fin visestund, med vekt på Prøyse-viser. Edder matøkta…

Årsmøtet i Symra 2016

,
Årsmøtet vart avvikla på normal måte 10. februar 2016. Det var ca 30 frammøtte - også det nokså normalt. Årsmelding, rekneskap, planar og budsjett vart vedtekne utan særleg endringar. Det vart gjort greie for planar for haustturen,…

Fin start på året 2016 i Symra

Det var som venta mykje folk (over 80) som møtte opp på første kaffikvelden i Symra 6. januar 2016, for då var det multimusikaren Steinar Ofsdal som var det store trekkplasteret. Og han skuffa ikkje. Han hadde med seg ei bråte ulike instrument,…

Fin julefest 5. desember 2015

    Som vanleg hadde Symra sin julefest første laurdagen i desember 2015. Det er samtidig å rekne som laget sin årsfest, organisert som ein god gamaldags leikfest, med bunader, varm mat, mange heimebaka kaker og variert dans heile…

Vellukka Miniball hausten 2015

,
  Som vanleg avslutta Stildansen i Symra halvåret med Miniball på Nygaardsstua laurdag 28. november. Også som vanleg var det mykje god mat, kaker og kaffi og mykje fin og variert dans. Likevel var det ein merkedag. Denne kvelden var…

Symra, Erik Haugros:
tlf 91523192

Org. nr.: 994 416 782

Symra adresse: Nordahl Brunsgt. 22, 0165 Oslo

E-post, leiar Erik: erik.haugros@gmail.com

Symra øvingar:
onsdagar kl 19.30-22.o0