No er Nr. 4 2018 klar for utdeling. Dette bladet får alle medlemmer, lag og ringer i BLS, nasjonalbiblioteket og noen til. I dette nummeret er det i lederartikkelen tatt opp reiser og fellesaktiviteter i 2019. Det er ellers referater fra Nordlek i Falun, høstturen og kaffekvelden 13.6.18. Litt om masurka og en helt nye sangdans, Belte mitt (i Gudbrandsdalstradisjon). Invitasjon til miniball, julefest og første kaffekvelden på nyåret er naturligvis med. Viktig er også å få med teminliste for første halvår 2019.

I Symra som i andre lag har det vært meninger om berettigelsen av lagsblad. Da er  det viktig å få fram at ved presentasjon av nye danser, så har disse blitt publisert først i Lagsbladet, noe forskere og andre kan henvise til i sine kileanvisninger! Mange synes også at det er godt å få et blad enn bare å lese på nettet!

Neste nummer av bladet er årsmeldingen.

 

Symra, Erik Haugros:
tlf 91523192

Org. nr.: 994 416 782

Symra adresse: Nordahl Brunsgt. 22, 0165 Oslo

E-post, leiar Erik: erik.haugros@gmail.com

Symra øvingar:
onsdagar kl 19.30-22.o0