Toraderspilling i Symra/ Symradern. Første halvår 2019.

Her er planen for toraderøvingene første halvår 2019

Sted: Bygdelagshuset, Blåsalen, Nordahl Brunsgt. 22, Oslo

Onsdag 9. januar spiller Symradern til dans ca kl 20.45 på kaffekvelden.

Onsdag 23. januar med Hilde. Første kursdag.

Søndag 27. januar spiller Symradern på folkedanskvelden. Att ogr fram spiller også

Onsdag 6. februar. Kurs for Tr, 1 med Hallvar m/fl og samspilløving for Symradern

Onsdag 20. mars med Hilde

Onsdag 3. april med Hilde

Onsdag 15. mai med Hilde

Onsdag 29. mai med Hilde

Onsdag 12. juni med Hilde

TIDER

Gruppe 1 17.15 – 19.15 inkludert kaffepause. Tommy koker vann/ låser opp.

Gruppe 2 19.30 – 21.30 inkludert kaffepause. Vannkoking går på omgang.

Gruppe 1 består av de som er nybegynnere og Trinn 1 høsten 2018. Ved innlæring av melodier kan det bli aktuelt å dele gruppen.

Hvis noen på Gruppe 1 ønsker å spille sammen med Gruppe 2 eller omvendt, ta kontakt med Hilde.

Dur: G/C. Symradern fikk i 2017 en torader fra en ukjent giver (hun ønsket at spillet kom til nytte og i aktivt bruk igjen), og dette spillet kan lånes etter avtale. Dette spillet står i boden til Symra.

Dersom noen som har hatt spillepause, vil ta opp igjen spillinga, ta kontakt med undertegnede.

Pris: Kr. 700 for ikke-medlemmer

Kr. 400 for medlemmer i Symra

Medlemskontingent i Symra er pr d.d. kr. 600 i året. En medlemsfordel er at medlemmer går gratis på grunnkursa i gammeldans og Rørospols på onsdager.

Betaling til Symras konto 05364259354 (merk med navn og torader). Vipps – 15164.

Frist betaling: 20. jan. 2019, ev. kontant på første kurskvelden.

Instruktør: Hilde Fjerdingøy (988 74 274) Mail: hilde@fjerdingoy.com

Kontaktpersoner: Hallvar Opheim (901 73 876) Mail: hallvar.opheim@gmail.com

Kontaktgruppe Symradern: Steinar Haugen, Wenche Engen, Nina Tufte, Unni Brekke

Låser opp/ koker vann: Tommy

Arr. Symra

Erik Haugros 915 23 192 el erik.haugros@gmail.com

Leder

Symra, Erik Haugros:
tlf 91523192

Org. nr.: 994 416 782

Symra adresse: Nordahl Brunsgt. 22, 0165 Oslo

E-post, leiar Erik: erik.haugros@gmail.com

Symra øvingar:
onsdagar kl 19.30-22.o0